Search This Blog

Sunday, 14 August 2011

THURSDAY, 4 AUGUST 2011


Hari ini Puan Zakiah menerangkan dengan lebih lanjut tentang aplikasi microsof word . Dengan menggunakan microsof word juga , kita dapat membuat graf , memasukkan sesuatu data dengan menggunakan smart art . Selain itu , kita juga boleh membuat cover page sesuatu folio dengan menggunakan microsof word ini .

ReFLEKSI


Pelbagai perkara menarik yang dapat dilakukan dengan menggunakan microsof word ini . Kami juga belajar cara memasukkan gambar di dalam microsof word dengan menekan clip art di dalam microsof tersebut. Dengan ini , kita dapat memasukkan gambar dari folder-folder kita , tidak hanya bergantung kepada gambar animasi di dalam clip art sahaja.  Hari ini , kami diajar cara membuat jadual dan seterusnya memasukkan data . Data yang lengkap membolehkan graf terbina iaitu dengan menggunakan insert-> chart .

No comments:

Post a Comment